Skip to content

Hedendaagse maatschappelijke opgaven vragen om nieuwe manieren van werken, leren en innoveren. Er is niet meer één partij die deze vraagstukken kan oplossen. Bij het aangaan van deze vraagstukken zijn regionale samenwerkingen tussen overheden, ondernemingen en onderwijs cruciaal. Technologische ontwikkelingen (Smart Technology), maar ook de sterke economische groei, vragen om wendbare organisaties en inzet van voldoende, goed opgeleid, en flexibel personeel. De maatschappij vraagt steeds om nieuwe producten en diensten, waarbij digitalisering centraal staat.

Smart Technology West-Brabant

Tekort technici voorkomen

De genoemde opgaven vergen van vakmensen kennis en kunde op het gebied van de nieuwste technologische ontwikkelingen, een groot leervermogen en 21ste-eeuwse vaardigheden als communiceren, ict-kennis en creatief denken. Op dit moment kampt de technische sector in West-Brabant met een groot tekort aan technici die beschikken over bovenstaande vaardigheden.