Skip to content

De partners in het project willen graag een inspirerend en gezamenlijk gedragen beeld ontwikkelen bij de toekomstige positionering van hybride leeromgevingen, leerroutes en kennisontwikkeling. Er zullen interviews plaatsvinden om bepaalde thema’s nader te duiden en toe te lichten. Ook presenteert de projectgroep bevindingen op themabijeenkomsten en wordt er informatie uitgewisseld met ondernemingen, overheden en onderwijs.

De impact van onze aanpak in beeld

Onderwijs is de sleutel tot technische innovatie

Bergen op Zoom behoort tot één van de oudste steden van Nederland. De smalle straatjes, oude pleintjes en eigenzinnige monumenten vertellen het verhaal van een rijk en bewogen verleden, dat al meer dan 800 jaar terug gaat. Wat veel mensen echter niet weten is dat Bergen op Zoom ook heel innovatief is. We hebben een afspraak met Gert-Jan de Koster, directeur/bestuurder Gebouw-T en kwartiermaker Theater de Maagd.

Superblij dat we deze kans kregen in Theater De Maagd!

Kan het nog mooier? Een echte opdracht krijgen vanuit de praktijk en deze vervolgens van a tot z mogen ontwikkelen en uitvoeren. Het overkwam Jelle, Jeroen en Tijn. En ze zijn trots. Wat onmogelijk leek, hebben zij voor elkaar gekregen: de ontwikkeling en uitvoering van een geautomatiseerd systeem om een profielspot op afstand te kunnen besturen op bewegen en in te regelen van zoom en focus.

Nieuwe leerweg smart technology

Curio Techniek & Technology is in transitie: van schoolbank naar coole plekken waar studenten samen met docenten en het bedrijfsleven de toekomst vormgeven. Samen werken aan slimme technologieën en technici van de toekomst, dat is wat men wil. De ontwikkeling van hybride leeromgevingen is een volgende stap in de hervorming van het beroepsonderwijs en is een geweldige opsteker voor de regio West-Brabant, de opleidingsinstituten en het bedrijfsleven. 

Werken in het theater, is leren in de echte wereld

Er is behoefte aan betekenisvol onderwijs. We moeten plekken creëren waar studenten kunnen ontdekken wat ze drijft. Het onderwijs moet op de schop. Het is van belang dat we experimenten, de experimenten aan elkaar verbinden en samen een nieuwe richting  bepalen. Als dat gebeurt kan de systeemverandering in het onderwijs op organische wijze gestalte krijgen.

Gebouw-T en De Maagd krijgen subsidie voor stimuleren van banen

Gebouw-T en De Maagd krijgen een subsidie van 100.000 euro voor het stimuleren van banen in de creatieve sector en techniek. Het geld komt vanuit het West-Brabant werkt met Talent-programma, onderdeel van de provincie dat talent wil verleiden tot een baan in de culturele sector. Trainees krijgen een jaar de kans om binnen de muren van poppodium Gebouw-T en stadsschouwburg De Maagd hun talenten te ontdekken en een baan in de technische en creatieve sector te vinden.

Samen werken aan slimme technologieën en technici van de toekomst

Vanaf september 2023 kunnen studenten van de opleiding Technicus Engineering in Bergen op Zoom kiezen voor de nieuwe uitstroomrichting Smart Technology. Binnen deze uitstroomrichting worden studenten in samenwerking met regionale bedrijfspartners opgeleid. Het curriculum wordt afgestemd op de behoefte en ontwikkelingen binnen de regionale arbeidsmarkt, met focus op vakspecifieke competenties en relevante 21e-eeuwse vaardigheden rondom het thema Smart Technology.

Coole plekken waar de toekomst vorm krijgt

De regio West-Brabant is voortdurend in verandering door transities in technologie, economie en samenleving. Voor het beroepsonderwijs is het een uitdaging aan te sluiten op deze transities. Actuele thema’s rondom smart technology zijn niet verweven in het curriculum van opleidingen. Technische ontwikkelingen in het bedrijfsleven en het geleerde op school – de beroepspecifieke vaardigheden – lopen steeds verder uiteen. West-Brabant gaat deze impasse doorbreken. Hybride leeromgevingen en slimme technologieën moeten coole plekken creëren waar de toekomst vorm krijgt.